Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας / Μοτοποδηλάτου

Δίπλωμα Μηχανής 200€

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας
(επ/ση από Μοτό σε Μοτό)

Έχεις δίπλωμα μοτοποδηλάτου ΑΜ ή κάποιο άλλο δίπλωμα μοτοσυκλέτας και θέλεις να περάσεις στην επόμενη κατηγορία (Α1 ή Α2 ή Α); Η τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα  (7 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
255€
στo Internet
160€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Μηχανής 300€

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας
(ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία)

Αποκτήστε δίπλωμα μοτοσυκλέτας για όλες τις κατηγορίες (αυτόματο, σειριακό). Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα αυτοκινήτου και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (11 Θεωρητικά, 12 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
350€
στo Internet
200€

Αγόρασε το

Δίπλωμα Μοτοποδηλάτου 350€

Δίπλωμα Μoτοποδηλάτου
(ΑΜ κατηγορία)

Είσαι 16 χρονών και θέλεις το πρώτο σου δίπλωμα; Απόκτησε δίπλωμα μοτοποδηλάτου ΑΜ. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που δεν κατέχουν άλλο δίπλωμα και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (31 Θεωρητικά, 14 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
450€
στo Internet
250€

Αγόρασε το

Close & Back to Top

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Δίπλωμα Αυτοκινήτου 400€

Δίπλωμα Αυτοκινήτου
(επ/ση από Μοτό σε Αυτοκίνητο)

Έχεις δίπλωμα μοτοποδηλάτου ΑΜ ή κάποιο άλλο δίπλωμα μοτοσυκλέτας και θέλεις να αποκτήσεις αυτοκινήτου (κατηγόριας Β ερασιτεχνικό); Η τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα  (18 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
570€
στo Internet
400€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Αυτοκινήτου 600€

Δίπλωμα Αυτοκινήτου
(Β Κατηγορία)

Αποκτήστε δίπλωμα αυτοκινήτου. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που δεν κατέχουν άλλο δίπλωμα και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (21 Θεωρητικά, 25 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
750€
στo Internet
450€

Αγόρασε το

Close & Back to Top

Δίπλωμα Φορτηγού

Δίπλωμα Φορτηγού και ΠΕΙ εμπορευμάτων 500€

Δίπλωμα Φορτηγού + ΠΕΙ
(C Κατηγορία + ΠΕΙ)

Αποκτήστε επαγγελματικό δίπλωμα φορτηγού και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που δεν κατέχουν άλλο επαγγελματικό δίπλωμα και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (15 Θεωρητικά, 15 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
700€
στo Internet
400€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Φορτηγού εκπ/ση από D 330€

Δίπλωμα Φορτηγού + ΠΕΙ
(επ/ση από D σε C)

Έχετε δίπλωμα λεωφορείου; Αποκτήστε επαγγελματικό δίπλωμα φορτηγού και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα κατηγορίας D και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (6 Θεωρητικά, 6 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
560€
στo Internet
330€

Αγόρασε το

Αρχικο πει εμπορευματων 200€

Αρχικό ΠΕΙ Εμπορευμάτων
(ΠΕΙ C κατηγορία)

Αποκτήστε Αρχικο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα κατηγορίας C και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας  (Εξέταστρα + 2ώρες για αγορά από Ιντερνετ)  εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
200€
στo Internet
150€

Αγόρασε το

Διπλωμα νταλικας 350€

Δίπλωμα Νταλίκας
(CE Κατηγορία)

Έχετε δίπλωμα φορτηγού; Αποκτήστε δίπλωμα για νταλίκα (επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο) . Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα κατηγορίας C και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (10 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
450€
στo Internet
350€

Αγόρασε το

Close & Back to Top

Δίπλωμα Λεωφορείου

Διπλωμα λεωφορειου και πει επιβατών 500€

Δίπλωμα Λεωφορείου + ΠΕΙ
(D Κατηγορία + ΠΕΙ)

Αποκτήστε επαγγελματικό δίπλωμα λεωφορείου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που δεν κατέχουν άλλο επαγγελματικό δίπλωμα και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (15 Θεωρητικά, 15 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
700€
στo Internet
400€

Αγόρασε το
Διπλωμα λεωφορειου και πει επεκταση απο C 330€

Δίπλωμα Λεωφορείου + ΠΕΙ
(επ/ση από C σε D)

Έχετε δίπλωμα φορτηγού; Αποκτήστε επαγγελματικό δίπλωμα λεωφορείου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα κατηγορίας C και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (6 Θεωρητικά, 6 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
560€
στo Internet
330€

Αγόρασε το

Αρχικο πει επιβατων 200€

Αρχικό ΠΕΙ Επιβατών
(ΠΕΙ D κατηγορία)

Αποκτήστε Αρχικο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα κατηγορίας D και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (Εξέταστρα + 4ώρες για αγορά από Ιντερνετ) εκτός από τα παράβολλα Δημοσίου ταμείου .

στη Σχολή
200€
στo Internet
150€

Αγόρασε το

Close & Back to Top

Σχολές / Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας

Περιοδικο ΠΕΙ εμπορευματων 150€

Περιοδική Κατάρτιση Εμπορευμάτων
(Περιοδικό ΠΕΙ Εμπορευμάτων)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων περιοδικής κατάρτισης. Αποκτήστε ή αναθεωρήστε το ΠΕΙ Εμπορευμάτων. Περιλαμβάνει τα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου (35 ώρες Θεωρίας) εκτός από τα παράβολα Δημοσίου ταμείου.

στη Σχολή
250€
στo Internet
100€

Αγόρασε το
Περιοδικο ΠΕΙ επιβατων 150€

Περιοδική Κατάρτιση Επιβατών
(Περιοδικό ΠΕΙ Επιβατών)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών περιοδικής κατάρτισης. Αποκτήστε ή αναθεωρήστε το ΠΕΙ Επιβατών. Περιλαμβάνει τα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου (35 ώρες Θεωρίας) εκτός από τα παράβολα Δημοσίου ταμείου.

στη Σχολή
250€
στo Internet
100€

Αγόρασε το

Πιστοποιητικο ADR κλάσης Π1 180€

Πιστοποιητικό ADR Π1
(Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Βασική)

Αποκτήστε πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κλάσης Π1 (Βασική). Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου ( 18 ώρες Θεωρίας) εκτός από τα παράβολα Δημοσίου ταμείου.

στη Σχολή
180€
στo Internet
180€

Αγόρασε το

Πιστοποιητικο ADR κλάσης Π5 240€

Πιστοποιητικό ADR Π5
(Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Βυτία)

Αποκτήστε πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κλάσης Π5 (βυτία). Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου ( 30 ώρες Θεωρίας) εκτός από τα παράβολα Δημοσίου ταμείου.

στη Σχολή
240€
στo Internet
240€

Αγόρασε το

Back to Top

ΠληροφορίεςΈχετε απορίες..;

Ζητήστε τη συμβουλή μας στο:

2 1 0 9 9 5 0 5 4 5

click2call

Ή κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να σας καλέσουμε εμείς ΔΩΡΕΑΝ

info