Αιτήσεις για ερασιτεχνικά διπλώματα. Χρήσιμο υλικό για τις αιτήσεις Μ-ΤΑΟ των ερασιτεχνικών διπλωμάτων.
Εδώ θα βρείτε τις αιτήσεις του υπουργείου μεταφορών για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.