Βιβλία θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση του ΠΕΙ και προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις.