Απόφαση Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1923)

Επικαιροποίηση των διατάξεων και των παραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β’ 3056) και οικ. 29898/3378/2016 (Β’ 1318) και των διατάξεων της οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428).

  • Διαδικασίες Μετατροπής Διπλώματος από τη Σερβία σε Ελληνικό
  • Διαδικασίες Μετατροπής Διπλώματος από την Αλβανία σε Ελληνικό
  • Ορισμός πληρωμής παραβόλων κατά τον προγραμματισμό
  • Λοιπές αλλαγές στη 50984

(Α3/10901/1420 ΦΕΚ Β’ 1923 19-5-2020)