Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β’ 3056) 

Α3/1517/264 – Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (ΦΕΚ Β ’615/20)

Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 50984/7947/2013 (Β ’3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και οικ.49625/7760/2014 (Β’ 2428) «Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».

(Αριθμ. Α3/1517/264 ΦΕΚ Β’ 615/26.2.2020)