Βιβλίο Εξέτασης ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ)

Βιβλίο Εξέτασης ΤΑΞΙ (ΕΔΧ)

Βιβλίο εξέτασης ΤΑΞΙ (ΕΔΧ), περιέχει την εξεταζόμενη ύλη για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) Αυτοκινήτων.

Περιλαμβάνει :

  1. Κανονισμός
  2. Α’ Βοήθειες
  3. Τεχνικά Θέματα
  4. Τοπικά Θέματα (Αττικής)

Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία την θεωρητική εξέταση ΤΑΞΙ.