Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα φορτηγού.

Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Φορτηγού

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών για το δίπλωμα φορτηγού. Περιέχει τη θεωρία του φορτηγού και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης φορτηγού. Διαβάστε τις ερωτήσεις του φορτηγού και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση (σήματα φορτηγού) και ενημερωθείτε για τη θεωρία απόκτησης ΠΕΙ εμπορευμάτων.