Βιβλίο ADR για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Βιβλίο ADR για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης ADR για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού ADR για Βασική, Βυτία, Εκρηκτικά, Ραδιενεργά και Ανανέωση. Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία την θεωρητική εξέταση ADR είτε πρόκειται για Αρχική χορήγηση ή Ανανέωση του Πιστοποιητικού.