Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Αυτοκινήτου

Βιβλίο Θεωρίας Αυτοκινήτου

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το δίπλωμα αυτοκινήτου. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης αυτοκινήτου για την απόκτηση του ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ( κατηγορία Β). Ότι χρειάζεται ο υποψήφιος οδηγός για την εκμάθηση του ΚΟΚ και για την επιτυχία του στις Θεωρητικές Εξετάσεις (Σήματα αυτοκινήτου).