Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων (Λεωφορείο)

Βιβλίο Θεωρητικής Εκπαίδευσης ΠΕΙ Επιβατών (Λεωφορείο)

Βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης για το αρχικό ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών. Περιέχει τη θεωρία και το ερωτηματολόγιο εξέτασης για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας λεωφορείου. Διαβάστε τις ερωτήσεις και περάστε με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση του ΠΕΙ και προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις.