Μ-ΤΑΟ13 - Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης (κάθε κατηγορίας)

Αίτηση για την ανανέωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης (διπλώματος). (Μ-ΤΑΟ13)

Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης κάθε κατηγορίας (Μ-ΤΑΟ13)

Αίτηση για την ανανέωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης (διπλώματος).

(Μ-ΤΑΟ13)