Ν.4657/2020 - Μετατροπή Αλβανικού διπλώματος σε Ελληνικό

Ν.4657/2020 – Μετατροπή Αλβανικού διπλώματος σε Ελληνικό

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης.

(Ν.4657/2020 ΦΕΚ Α’ 19/31.1.2020)