Ν.4784/2021 (ΦΕΚ Α’ 40)

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

(Ν.4857/2021 ΦΕΚ Α’ 40/16.3.2021)