Όλες οι κατηγορίες διπλώματος οδήγησης λεωφορείουπου προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις, κατηγορίες διπλωμάτων, για τα διπλώματα λεωφορείου