Όλες οι κατηγορίες διπλώματος οδήγησης νταλίκας που προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις, κατηγορίες διπλωμάτων, για τα διπλώματα νταλίκας.