Όλες οι κατηγορίες διπλώματος οδήγησης φορτηγού που προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις, κατηγορίες διπλωμάτων, για τα διπλώματα φορτηγού