Αρχικό ΠΕΙ Εμπορευμάτων ή Επιβατών

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (ΠΕΙ) για τον επαγγελματία οδηγό που δεν απόκτησε το ΠΕΙ με την αντίστοιχη κατηγορία οδήγησης