Όλες οι κατηγορίες διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας που προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις για τα διπλώματα μοτοσυκλέτας αρχικής απόκτησης ή επέκτασης από αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.