Τι είναι το πιστοποιητικό επαγγελαμτικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)...;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών. Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε 2 κατηγορίες :

 1. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγά)

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων


 2. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορεία)

  οι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για εν ενεργεία οδηγό το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο :

 1. Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

  Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :
  α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε.

  β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε.

 2. Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

 3. Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί :

  α) των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

  β) των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

Close & Back to Top

Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω το αρχικό ΠΕΙ...;

Για την απόκτηση του αρχικού Π.Ε.Ι. πρέπει πρώτα να κάνει μια σειρά από διαδικασίες για να εκδωθεί από την Περιφέρεια που ανήκει η Κάρτα Εκπαιδεύσεως ή αλλιώς το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ). Μπορεί να το αποκτήσει ταυτόχρονα με την κατηγορία οδήγησης που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ή μπορεί να επιλέξει να το αποκτήσει μετά την απόκτηση του διπλώματος. Ότι και να επιλεχθεί η απόκτηση του ΠΕΙ δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση (ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική), έχει όμως Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση επιπλέον των εξετάσεων για την κατηγορία οδήγησης.

Close & Back to Top

Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω το ΠΕΙ Περιοδίκης Κατάρτισης...;

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας περιοδικής κατάρτισης (είτε μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε μεταφοράς επιβατών) θα πρέπει να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και να αποκτήσετε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης την οποία πρέπει να καταθέσετε στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας.

Προσοχή!!!

το ΠΕΙ Περιοδικής και Αρχικής Κατάρτισης έχει ισχύ 5 χρόνια που σημαίνει ότι η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλμβάνετε κάθε 5ετία.

Close & Back to Top

Πόσο κοστίζει το ΠΕΙ...;

Στην Odigisi.gr έχουμε συνέχεια online προσφορές που μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Αν σας αρέσει όμως ο παλιός πατροπαράδοτος τρόπος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τιμοκατάλογο μας όπου και αυτός θα σας εκπλήξει.

Αρχικό Π.Ε.Ι. 200€

Η τιμή των 200€ για το αρχικό πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (είτε μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε μεταφοράς επιβατών) είναι τελική (έτσι κι αλλιώς οι επαγγελματικές κατηγορίες απαλλάσονται απο ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τα εξέταστρα (παράσταση εξετάσεων).

Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης 250€

Η τιμή των 250€ για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας περιοδικής κατάρτισης (είτε μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε μεταφοράς επιβατών) είναι τελική (έτσι κι αλλιώς οι επαγγελματικές κατηγορίες απαλλάσονται απο ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις 35 ώρες θεωρίας.

Close & Back to Top

ΠληροφορίεςΈχετε απορίες..;

Ζητήστε τη συμβουλή μας στο:

2 1 0 9 9 5 0 5 4 5

click2call

Ή κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να σας καλέσουμε εμείς ΔΩΡΕΑΝ

info