Διαβάζοντας το σχόλιο του κ. Υπουργού έχω να παρατηρήσω τα εξής :
Από την στιγμή που γράφει ότι ευθύνονται οι εκπαιδευτές μετά την συνάντηση της 8/4/2019, όπου υπήρξε δέσμευση των ασφαλιστικών για χρονοδιάγραμμα ύπαρξης και όχι ύπαρξης ασφαλιστήριου, ουσιαστικά πιστοποιεί την ανικανότητα του παραδεχόμενος ότι από την δημοσίευση του 4599/2019 έως και σήμερα ο νόμος είναι ανεφάρμοστος.
Πείτε μας….
Φταίνε οι δάσκαλοι κ. Υπουργέ που δεν έγιναν εξετάσεις από τον Οκτώβριο του 18 έως τον Γενάρη του 19?
Φταίνε οι δάσκαλοι κ. Υπουργέ που έως και σήμερα δεν υπάρχει το Ασφαλιστήριο που επιβάλλει ο νόμος που εσείς ψηφίσατε?
Φταίνε οι δάσκαλοι κ. Υπουργέ που υπάρχουν διενέξεις στην εφαρμογή των διατάξεων μεταξύ ξεχωριστών νομοθετημάτων που εσείς έπρεπε να είχατε ανιχνεύσει πριν τα θεσπίσετε;
Και στην τελική… εγώ που θέλω όπως εσύ να δουλέψει ο νόμος, για να δουλέψω και εγώ και να θρέψω τα παιδιά μου, θέλεις να έρθω να πάμε μαζί να τρέξουμε την διαδικασία της εκπαίδευσης και εξέτασης από την αρχή μέχρι το τέλος να δεις και μόνος σου πόσες φορές θα κολλήσεις και θα ταλαιπωρηθείς;
Μήπως έχεις κάτι μαζί μου και δεν το ξέρω?;; Να ξέρεις όμως ότι τώρα και εγώ σίγουρα έχω θυμώσει μαζί σου! Και όχι μόνο εγώ αλλά πολλοί!!!

Κατεβάστε το πληροφοριακό έντυπο που ανάρτησε το ΥΜΕ για την ανανέωση του διπλώματος των ατόμων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74.

Με το παρόν παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β όσων συμπληρώνουν την ηλικία των 74 ετών. Οι πληροφορίες στο έντυπο αυτό παρέχονται, κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες, από τη Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι, οι πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».

Πέραν των πληροφοριών για τη διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων που περιέχονται στο παρόν έντυπο, γενικότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στο σύνδεσμο http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=1442&id=&tid=1577, όπου είναι αναρτημένα 1 εγχειρίδιο (Ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία) και 1 ενημερωτικό φυλλάδιο (Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε μεγαλύτερη ηλικία) στα οποία είναι σκόπιμο να ανατρέξετε.

Επίσης, σκόπιμο είναι να ανατρέξετε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του «e-Drive Academy» όπου είναι αναρτημένο, μεταξύ άλλων, το παρακάτω πληροφοριακό υλικό:

  • Βιβλίο Οδηγών Μεγαλύτερης Ηλικίας
  • Εγχειρίδιο Ασφαλούς Οδήγησης σε Μεγαλύτερη Ηλικία
  • Βιβλίο Αμυντικής Οδήγησης
  • Βιβλίο Οικολογικής – Οικονομικής Οδήγησης