Οι τιμές για να νέα ενιαία/ενοποιημένα παράβολα των διπλωμάτων οδήγησης ορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι αλλαγές ισχύουν από τις 10 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποφασίστηκε η εισαγωγή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου που δαπανούν τόσο οι πολίτες που εκδίδουν και πληρώνουν e-παράβολα όσο και οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιμοποιούν και τα δεσμεύουν.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο εκείνους που παίρνουν πρώτη φορά άδεια οδήγησης όσο και εκείνους που θέλουν να κάνουν επέκταση της υφιστάμενης άδειας ή αντικατάσταση λόγω φθοράς ή κλοπής.

e-Παράβολο φωτογραφία
Ενοποιημένο e-Παράβολο

Η νέα κατηγορία παράβολων που εισάγεται (χωρίς να καταργούνται τα παλαιά) έχει ως εξής:

  • Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 18,00 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0032.
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 27,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0033.
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 90,15 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0034.
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 108,15 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0035.
  • Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00 ευρώ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 18 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0036.
  • Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και απώλεια ή κλοπή 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 9,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0037.
  • Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 9,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0038.

Επισημαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – ‘Αδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο:

∆30/Α3/οικ.7167/902 – Ενοποίηση παραβόλων για το δίπλωμα οδήγησης

Με το ΦΕΚ Α΄ 19/31.1.2020 κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ελληνικής και Αλβανικής κυβέρνησης για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης, που είχε υπογραφεί από τον Μάιο του 2018.

Εύκολη μετατροπή

Λύνεται πλέον το πρόβλημα χιλιάδων Αλβανών υπηκόων που έχουν τη “συνήθη διαμονή” τους στη χώρα μας και οδηγούν “παράνομα”. Πλέον με απλές διαδικασίες (χωρίς εξετάσεις θεωρητικές ή πρακτικές) θα μπορούν να μετατρέπουν το δίπλωμα τους από Αλβανικό σε Ελληνικό και αντίστοιχα.

Η διαδικασία

Για να μπορέσουν να μετατρέψουν το δίπλωμα οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό θα πρέπει να απλά να :

  • μεταφράσουν το δίπλωμα τους
  • περάσουν τις απαραίτητες Ιατρικές Εξετάσεις(Παθολόγο και Οφθαλμίατρο)
  • καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών

Σχετικά έγγραφα

Ν.4657 ΦΕΚ Α΄ 19/31.1.2020