Σε εφαρμογή πλέον η μετατροπή του Αλβανικού διπλώματος σε Ελληνικό με την Απόφαση Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1923).


Απαραίτητες προϋποθέσεις :

 • Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες)
 • Αλβανική άδεια οδήγησης σε ισχύ και
 • να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν από την απόκτηση της μόνιμης του κατοικίας στην Ελλάδα

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει:
  1. Ότι η Αλβανική άδεια είναι σε ισχύ
  2. Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατηγορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Αλβανίας.
  3. Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
 2. Αίτηση Εκτύπωσης
 3. Φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου Χ 3
 4. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας παραμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
 5. Φωτοαντίγραφο (και επίδειξη της πρωτότυπης) Αλβανικής άδειας
 6. Γιατρούς (Παθολόγο & Οφθαλμίατρο)
 7. Μετάφραση από δικηγόρο
 8. Βεβαίωση γνησιότητας (μέσω των αντίστοιχων Υπηρεσιών)
 9. Παράβολα:
  1. 50 Αρχικής Χορήγησης (κωδ. 21)
  2. 30 Εκτύπωσης Διπλώματος (κωδ. 28)
  3. 18 για τη 1η ερασιτεχνική και το επέκτασης για κάθε κατηγορία)

Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1923)

Σύμφωνα με την Α3/οικ.50984/7947/2013 Υπουργική απόφαση ο υποψήφιος οδηγός για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α οφείλει κατά την πρακτική εκπαίδευση και τη Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) οφείλει να φέρει τον απαραίτητο “προστατευτικό εξοπλισμό” :

 • Εγκεκριμένο κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face ή flip up) στο οποίο το υπάρχον κάλυμμα του κάτω μέρους του προσώπου είναι προστατευτικό και σημαίνεται στο ειδικό ταμπελάκι με το σύμβολο «Ρ».
 • Μπουφάν μοτοσικλέτας εγκεκριμένου τύπου, το οποίο φέρει εσωτερικά προστατευτικά στους ώμους, αγκώνες, βραχίονες και χέρια.
 • Παντελόνι με προστατευτικά σε γοφούς και γόνατα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621.
 • Γάντια τα οποία εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες, προστασία από την τριβή και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την οδήγηση.
 • Κατάλληλα υποδήματα (όχι πάνινα), που προστατεύουν το πόδι τουλάχιστον έως το ύψος του αστραγάλου (μποτάκια).
Απαραίτητος Προστατευτικός Εξοπλισμός
Απαραίτητος Προστατευτικός Εξοπλισμός

Μέχρι σήμερα η σχολή μας διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό στους μαθητές της για να μπορούν να εκπαιδεύονται χωρίς να μπουν σε περιττά έξοδα πριν την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης της αρεσκείας τους.

Από 11/5, και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τη πρόληψη της διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με τη Α3/οικ.26013/2872/4-5-2020 απαγορεύεται ρητώς η διάθεση του εξοπλισμού μας στους υποψήφιους οδηγούς.

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές της σχολής μας να προσέρχονται στην πρακτική τους εκπαίδευση υποχρεωτικά με το δικό τους κράνος , γάντια και μποτάκια. Εφόσον διαθέτουν επιπλέον ρουχισμό (μπουφάν, παντελόνι) να τον προσκομίζουν.

Μένουμε ασφαλείς στην αίθουσα ΚΕΘΕΥΟ
Οδηγίες για την ασφάλεια στο ΚΕΘΕΥΟ με COVID-19

Αγαπητοί μαθητές σύμφωνα με την Α3/οικ. 26013/2872 εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και  Μεταφορών με θέμα: «Προϋποθέσεις και ̟περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης, θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών ̟προσόντων και συμπεριφοράς στο ̟πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του COVID-19» η διενέργεια της θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης υλοποιείται τηρουμένων των ̟προσωρινών γενικών ή/και ειδικών μέτρων ̟που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19.

Για την είσοδο στην αίθουσα και την παρακολούθηση του Θεωρητικού μαθήματος είναι υποχρεωτικό ο εισερχόμενος να κάνει χρήση:

 • ΜΑΣΚΑΣ
 • ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
 • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 2m

Παρακαλούνται οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια από τα προγραμματισμένα Θεωρητικά μαθήματα να κλείνουν έγκαιρα τα ραντεβού τους.

Εκ της διευθύνσεως της Σχολής

Ψηφιακά μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν.4663/2020 (Α’ 30), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί θα μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

Η ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας είναι το πρώτο έργο που υλοποιείται, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων.

Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία “Πολίτες και Καθημερινότητα” και ακολούθως στην υποκατηγορία “Μετακινήσεις” του gov.gr, θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαμβάνουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο, η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα βεβαιώνεται, είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link), είτε μέσω QR code, είτε μέσω κωδικού, που θα φέρει το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις μήνες.

Πηγή: yme.gr

Δυστυχώς η προσωρινή άδεια οδήγησης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή θα ισχύσει για τους υποψήφιους οδηγούς που θα καταθέσουν τα χαρτιά τους με το νέο σύστημα.