Μ-ΤΑΟ03 - Επέκταση από Β σε C1 C D1 D

Μ-ΤΑΟ03 – Επέκταση από Β σε C1 ή C ή D1 ή D

Επεκταση απο Β σε C1 ή C ή D1 ή D (Μ-ΤΑΟ03)

Αίτηση για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες  C1 ή C ή D1 ή D, με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)

(Μ-ΤΑΟ03)