Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας Αρχικό κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2 ή Α

Αγοράστε online την υπηρεσία για Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας Αρχικό κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2 ή Α. Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που δεν κατέχουν άλλο δίπλωμα και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (31 Θεωρητικά, 14 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολα Δημοσίου ταμείου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του υποψηφίου.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A

31 ώρες

Θεωρητικά μαθήματα μοτοσυκλέτας (& αυτοκινήτου).

14 ώρες

Πρακτικά μαθήματα μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α

1 Εξέταση

Πρακτική Εξέταση (παράσταση) μοτοσυκλέτας κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2 ή Α

Φ.Π.Α.

Στην τιμή περιλαμβάνετε ΦΠΑ 24%

Παράβολα 128€

Τα παράβολα έκδοσης του ΔΕΕ  και προγραμματισμού των εξετάσεων

Επιπλέον Μαθήματα

Τα επιπλέον μαθήματα που μπορεί να χρειαστούν

Επιπλέον πρακτικές εξετάσεις

Οι επιπλέον πρακτικές εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υποψηφίου βάση του Ν. 4599/2019